Chiến Nào, Ma Kia! - Let's Fight Ghost (2021)

Chiến Nào, Ma Kia! - Let's Fight Ghost (2021)

[trailer/https://www.youtube.com/embed/LqB6XJix-dM] [daodien/Kongkiat Komesiri] [dienvien/Suppapong Udomkaewkanjana, Patchanan Jiajirachote, Thongpoom Siripipat, Apiwit Reardon, Kornrawich Sungkitbool, Waratthaya Wongchayaporn, Wannasak Sirilar] [quocgia/Thái Lan] [theloai/Kinh Dị - Ma] [year/2021] [thoiluong/16 Tập - 1g 8phút/tập] [sc/6.9] [imdb/https://www.imdb.com/title/tt14168868/?ref_=fn_al_tt_1] [nd]Nội dung phim Chien Nao, Ma Kia! - Let's Fight Ghost (2021): Một sinh viên y khoa cố dùng năng lực siêu nhiên của mình để kiếm tiền bằng cách đấu với hồn ma – cho đến khi linh hồn lang thang nọ mang đến một chuyện tình.[/nd] [info]Xem Phim Chiến nào, ma kia! - Let's Fight Ghost HD Vietsub mien phi - Poster Full HDXem Phim Chiến nào, ma kia! - Let's Fight Ghost - online truc tuyen vietsub mien phi hinh anh 0Xem Phim Chiến nào, ma kia! - Let's Fight Ghost - online truc tuyen vietsub mien phi hinh anh 1[/info] [id][br/Vietsub #1] [1A|https://hd.hdbophim.com/share/92b3a965a91e3e6ce245028a7260b585] [1B|https://hd.hdbophim.com/share/8c94b394185ade7ac254ec3a525d1f85] [2A|https://hd.hdbophim.com/share/62dbdc10715d73b9fbbfdcda0a88848d] [2B|https://hd.hdbophim.com/share/f5214508a8b8c32ab2889eeb0edcaf7e] [3A|https://hd.hdbophim.com/share/8fc00922bc09442f10ff8a8be0973604] [3B|https://hd.hdbophim.com/share/26f8d3e96979057b2627fd1408023128] [4A|https://hd.hdbophim.com/share/a27e3f0172e92acc4ae5edb208992313] [4B|https://hd.hdbophim.com/share/a0f1720de42868b5b11f7734d30567a8] [5A|https://hd.hdbophim.com/share/0f952174804b40b04d68a82833cff3f8] [5B|https://hd.hdbophim.com/share/97f696998e630aec2af6121f4df8def6] [6A|https://hd.hdbophim.com/share/4009fb33c2755760cae230de1c769246] [6B|https://hd.hdbophim.com/share/2ff7a9311454cb742ae5fa15bc54ff39] [7A|https://hd.hdbophim.com/share/546c7db00a7ea7f4ee164855c22b1efe] [7B|https://hd.hdbophim.com/share/c00f93e02693afe23176023140a46225] [8A|https://hd.hdbophim.com/share/57667a6e4e411d6af13da9b91b4a0d17] [8B|https://hd.hdbophim.com/share/56f9b1360d583668d28db999db7decbb] [/id] [id][br/Thuyết Minh #1] [1A|https://kd.hd-bophim.com/share/625888729df4fcd5fae58a932b0f1915] [1B|https://kd.hd-bophim.com/share/e61d2ed0329c7be9a1cc46faed9b9a27] [2A|https://kd.hd-bophim.com/share/294aaff60deaa8b454a370d5952ed8ef] [2B|https://kd.hd-bophim.com/share/78a8050f42ff975a496ec8b654a85f17] [3A|https://kd.hd-bophim.com/share/3d2b08aa7cfa68fd54e3f4a4e7ffcf7d] [3B|https://kd.hd-bophim.com/share/45ab092a5990dcce61e606f64873a98f] [4A|https://kd.hd-bophim.com/share/0653943cda604027fee407dc05f10ff5] [4B|https://kd.hd-bophim.com/share/8074ea1e919ed5dc154c7fe6f1a2e212] [5A|https://kd.hd-bophim.com/share/eac0ef6e5fcca63cb98651ce78c8d4ec] [5B|https://kd.hd-bophim.com/share/59683c94962309d7aad44074347a1deb] [6A|https://kd.hd-bophim.com/share/5c16a6252497d1e45a8844a40af844fc] [6B|https://kd.hd-bophim.com/share/ed4d7ad8af25336d87dc92371f38918f] [7A|https://kd.hd-bophim.com/share/fdc1cc1ffc5fda8244ff5c49cc8aa57a] [7B|https://kd.hd-bophim.com/share/01cb0cfa4ce10d2c3af203bc2bf8cc32] [8A|https://kd.hd-bophim.com/share/955ae78422671d1f555ef7fdd90f56ba] [8B|https://kd.hd-bophim.com/share/e71f0aa2ed94afb5e84cabf28aea9dfb] [9A|https://kd.hd-bophim.com/share/bcbbe077e03672f38b53fc30865f577a] [9B|https://kd.hd-bophim.com/share/54f46e81b66496c9909bcdc2f7987f41] [10A|https://kd.hd-bophim.com/share/90f5c2fca26cdc32f97373bba4c0c337] [10B|https://kd.hd-bophim.com/share/90e4db0760fd77aa660c00369aef0ff6] [11A|https://kd.hd-bophim.com/share/4e828ce64a721c868278f5cec8f0684e] [11B|https://kd.hd-bophim.com/share/60cef0d656aee7be7b64d3f973a8bc8b] [12A|https://kd.hd-bophim.com/share/c4879f4e698b7b6932923077a78898fa] [12B|https://kd.hd-bophim.com/share/c4eb92c689e6b9728cd42db83ed02bfa] [13A|https://kd.hd-bophim.com/share/ffec51567543679f01ce65724adca743] [13B|https://kd.hd-bophim.com/share/53b884037039b8150835431dd7ed95b0] [14A|https://kd.hd-bophim.com/share/93d3c9ca6848e71b0aeebec30a3c4072] [14B|https://kd.hd-bophim.com/share/9b0942e914a19073cf0b3d88ed740c03] [15A|https://kd.hd-bophim.com/share/f233bf906d15979bcfaa5b92367fbdb3] [15B|https://kd.hd-bophim.com/share/624f9da624e85b501a40c03730f6ba83] [16A|https://kd.hd-bophim.com/share/005c03bfd9d4df48aa46f6e6dfb92439] [16B|https://kd.hd-bophim.com/share/a5759a540f7c31111401ddf16fb5d5de] [/id]
Cập nhật: 03/11/2022